FixIT. Backup

FixIT. Backup je upravljana sigurnosna pohrana cjelokupnog servera i svih podataka na serveru (tzv. image backup, tj. preslika servera) što za rezultat ima jednostavniji i brži povrat podataka u slučaju havarije ili gubitka podataka.
FixIT. Backup usluga uključuje licencu za softver, plan sigurnosne pohrane (backupa), kontinuirani monitoring i upravljanje te u slučaju potrebe povrat pojedinačnih podataka ili cijelog servera na zahtjev korisnika.
FixIT. Backup inicijalno podešavanje podrazumijeva nabavu i instalaciju barem jednog dodatnog specijaliziranog uređaja za pohranu podataka i izradu plana sigurnosne pohrane.

Zašto FixIT. Backup?

Gubitak podataka uslijed nepažnje, krađe, požara, poplave, potresa, hakerskog napada ili računalnih virusa stalna je prijetnja poslovanju.

FixIT. Backup omogućuje:

 • PREVENCIJU GUBITKA PODATAKA
  Kontinuiranom i automatiziranom pohranom podataka koja se dešava kada se podaci promijene, sprječavate gubitak bitnih informacija važnih za vaše poslovanje.
 • BRZU ponovnu USPOSTAVU POSLOVANJA u slučaju havarije sistema
  Pohranjeni podaci se vrlo brzo mogu vratiti, u svega nekoliko klika mišem čime se kontinuitet poslovanja može lako i jednostavno ponovno uspostaviti.

FixIT. Backup Local

Backup kao usluga sigurnosnog pohranjivanja kopija podataka na NAS uređaj uređaj u lokalnoj.

FixIT. Backup Cloud

Cloud backup je usluga sigurnosnog pohranjivanja kopija podataka u računalnom oblaku.
Namijenjena je kao nadogradnja lokalnog backupa te uključuje lokalni i Cloud backup.
Ovisno o količini podataka, spremanje u Cloud može trajati značajno vrijeme ukoliko je brzina postojeće Internetske linije niska (brzina uploada).
Moguće je dogovoriti mjesečno preuzimanje backupa i prijenos u Cloud iz našeg datacentra.

FixIT. Backup Endpoint

Backup radnih stanica na uređaj u lokalnoj mreži ili Cloud. Radi se backup pojedinačnih datoteka (file backup) kao npr. dokumenti, tablice, slike.

FixIT. Backup Office 365

Backup Office 365 SharePoint podataka, OneDrive datoteka i foldera, Mailboxova, kalendara.

 • E-mail: backupira se cjelokupni Outlook račun, uključujući mailbox, dijeljeni mailbox, kalendar i kontakti.
 • OneDrive: backup i povrat svih podataka ili odabranih datoteka i mapa
 • Sharepoint: backup i povrat podataka

Backup se radi na razini datoteke pa je tako moguće izvršiti povrat pojedine datoteke ili e-maila.

Rotacija backupa

Rotacija backupa sastoji se u redovitom kopiranju podataka na vanjski medij koji se spaja svaki put kad se vrši backup. Potom se mediji zamijene te se medij koji tako sadrži punu kopiju podataka pohranjuje na sigurnu lokaciju.
Ova tehnika je razvijena za potrebe backupa na trake (DAT) gdje je rotacija traka bila jedini način zadržavanja višestrukih kopija podataka i verzioniranje istih.
Sad imamo cloud, lokalna i offsite skladišta podataka koji mogu zamijeniti backup na trake.

Postoji više taktika u shemi rotacije backupa kao i odgovarajućih medija. Najjednostavnija taktika je Prvi unutra, Prvi van, gdje se najstariji podaci prepisuju najnovijima uz USB diskovne medije kao lokacija za spremanje.

NAS uređaj iz FixIT. Backup ponude uključuje minimalno 1 USB priključak na koji se spajaju vanjski USB mediji te izmjenjuju sukladno izrađenom planu backupa.

Moguće je dogovoriti i redovitu rotaciju USB medija sukladno planu backupa koju izvodi Ventex na lokaciji korisnika – djelatnik Ventexa dolazi na lokaciju, vrši zamjenu i pohranu USB medija, ispunjava tablicu kojom potvrđuje rotaciju medija.

Pregled usluge

fixit backup

fixit backup1

1 Povrat podataka iz Clouda se naplaćuje 1kn / GB
2 Usluga dostupna ukoliko se radi image backup
3 Jednom mjesečno do max 1 GB podataka
4 Djelatnik Ventexa na lokaciji korisnika (za područje grada Rijeke)
5 Djelatnik Ventexa (za područje grada Rijeke) preuzima medij s backupom i vrši prijenos iz Ventex datacentra
6 Uslugu je potrebno dogovoriti unaprijed kako bi se procedure prilagodile potrebama korisnika

Opseg usluge

Usluga FixIT. Backup uključuje image backup servera, tj. spremanje cjelokupne „slike“ servera kako bi se osigurao čim brži povrat podataka ili cjelokupnog servera, bilo na isti ili drugi hardver, virtualnu okolinu ili Cloud.

Ukoliko se na poslužitelju nalazi instaliran SQL server, vrši se backup i SQL baza podataka.

Na VMWare i Hyper-V hostovima vrši se backup virtualnih servera. Povrat podataka je moguć u obliku virtualnog diska ili cjelokupnog virtualnog servera lokalno ili u Cloud (Azure VM).

U dogovoru s korisnikom, pored ovakvog načina rada moguće je osigurati i učestaliji (više puta dnevno ili čak u skoro realnom vremenu) backup pojedinačnih datoteka sa servera (npr. dokumenti, SQL baze podataka…).

Backup se radi na način da se potpuni backup odrađuje svaki prvi vikend u mjesecu, izvan radnog vremena korisnika (radi veličine i trajanja backupa). Ostale radne dane odrađuje se inkrementalni backup. Ukoliko se tijekom mjeseca izmjeni više od 50% datoteka, ponovo se odrađuje potpuni backup. Nakon svakog backupa vrši se provjera konzistentnosti backupa.

Backup podaci čuvaju se u 4 verzije u trajanju 2 mjeseca. Nakon toga najstariji backup se prepisuje najnovijim podacima. Ukoliko je potrebno trajnije čuvanje podataka, koriste se USB mediji na koje se snima full backup te se sprema na sigurnu lokaciju, sukladno proceduri opisanoj u dokumentu Plan backupa.

Preduvjeti

Korisnik mora osigurati minimalno 1 mrežni (idealno 2) te strujni priključak za potrebe spajanja NAS uređaja. Savjetuje se spajanje NAS uređaja na UPS-uređaj.

Nakon analize potrebe korisnika i izračuna količine podataka za backup, predlaže se potrebna oprema po ponudi (NAS i mediji za rotaciju te potrebni radovi) te se izrađuje plan backupa.


 Pitanja i odgovori

P: Ukoliko kupim jednu licencu, mogu li aktivirati FixIT. Cloud Backup na dva uređaja?
O: FixIT. Backup je licenciran po uređaju. Ukoliko želite instalirati na dva ili više uređaja morate kupiti odgovarajući broj licenci.

P: Hoće li FixIT. Backup kopirati otvorene datoteke?
O: Da, FixIT. Backup koristi Microsoft Volume Shadow Copy tehnologiju za backup otvorenih datoteka. Ovo ne radi za mrežne lokacije, mapirane diskove ili diskove s FAT32 datotečnim sustavom.

P: Kako da znam koliko je potrebno prostora za backup?
O: Predlažemo minimalno 3x veći prostor za lokalnu pohranu od količine podataka za backup

P: Da li FixIT. Backup kopira sve datoteke svaki put kad se pokrene?
O: Ne, FixIT. Cloud Backup identificira datoteke koje su promijenjene nakon posljednjeg backupa i kopira samo te datoteke. To čini svaki idući backup puno bržim.

P: Može li FixIT. Backup kopirati samo izmijenjeni dio datoteke? Želim backupirati moju Outlook PST datoteku, ali je veličine 2GB i ne želim da se kopira svaki put.
O: To se zove block-level backup i u potpunosti je podržan s FixIT. Cloud Backupom.

P: Hoće li FixIT. Cloud Backup čuvati starije verzije datoteke?
O: Da i ta značajka daje mogućnost povrata datoteke na pojedinu verziju u povijesti.

P: Ukoliko obrišem datoteku na računalu, briše li se i iz backupa?
O: Po zadanim pravilima, datoteka će se čuvati sukladno planu backupa.

P: Može li FixIT. Backup kopirati podatke čim se promijene (npr. nove datoteke su dodane ili postojeće izmijenjene)?
O: Da, to zovemo Real-time backup. Koristeći Windows API niske razine ova značajka ne utječe na performanse računala.

P: Može li FixIT. Backup čuvati podatke dulje vrijeme od zadanog?
O: Podaci se mogu čuvati na USB medijiu. Dovoljno je željeni USB medij pohraniti na sigurnu lokaciju (arhivirati).

P: Je li komplicirano „rotirati“ USB medije?
O: Ne. Svaki NAS uređaj iz FixIT. Backup ponude ima minimalno 1 USB priključak. Dovoljno je medij koji je priključen odspojiti i spojiti drugi na njegovo mjesto. Nikakve dodatne radnje nisu potrebne.

P: Podržava li FixIT. Backup MAC OS X platformu?
O: Da, FixIT. Backup podržava MAC OS, Linux Ubuntu, Red Hat, Fedora i Suse

P: Što u slučaju nadogradnje aplikacije?
O: FixIT. Backup aplikacija automatski se nadograđuje na najnoviju verziju bez intervencije korisnika

P: Zašto ne vidim aplikaciju prilikom paljenja računala?
O: FixIT. Backup se pokreće kao servis. Nema potrebe za pokretanjem konzole kako bi se backup odrađivao.

P: Mogu li backupirati MS SQL?
O: Da, aplikacija omogućuje backup i MS SQL baza podataka.

P: Mogu li backupirati mrežne lokacije?
O: Da, FixIT. Backup omogućuje backup 1 mrežne lokacije.

P: Što je „izrada plana backupa“?
O: Plan backupa govori:

 • sa kojih servera i/ili računala pohranjujemo podatke,
 • u kojim intervalima pohranjujemo podatke (dnevno, tjedno, mjesečno)
 • koliko se pohranjeni podaci minimalno čuvaju (tjedan, mjesec, godina, više godina)
 • tko je zadužen za provedbu pojedinih akcija, npr. rotaciju medija i u kojim intervalim
 • tko smije zatražiti i naložiti povrat podataka iz backupa
 • tko i kako provjerava i koga izvještava o uspješnosti i problemima
 • kao se i gdje evidentiraju aktivnosti backupa

P: Što je Oporavak od katastrofe ( Disaster recovery )
O: Oporavak od katastrofe (Disaster recovery) je skup procedura za vraćanje u predkatastrofalno stanje i uključuje plan povrata svih hardverskih resursa, procesa i podataka u slučaju katastrofalnog događaja na serveru i/ili radnoj stanici ili cijelom IT sustavu, a u cilju ponovne uspostave IT potpore svim poslovnim procesima organizacije.